Category Archives: Ամանորյա նախագծի ամփոփում

Ուսումնական, տոնական նախագիծ 21.12-25.12.2015թ.

Posted in «Ամանոր» նախագիծ, Ամանորյա նախագծի ամփոփում | Leave a comment

Ամանորյա շնորհավորանք

Բազմալեզու շնորհավորանք Աշխատանքը կատարել են Նոր դպրոցի առաջին դասարանի սովորողները և ծնողները: Սա, բազմալեզու համատեղ նախագիծ է: Ծնողների բարեմաղթանքները հնչում են իրենց տիրապետած օտար լեզուներով: Ձայնագրությունները կատարվել են ընտանիքներում, ֆիլմը ամբողջացրել է Տաթև Թամազյանը:

Posted in Ամանորյա նախագծի ամփոփում, Դիջիթեք 2016 | Leave a comment